تبلیغات
مهندسی عمران - عمران - Book

Book

شنبه 17 بهمن 1388  06:55 ق.ظ

REINFORCED CONCRETE DEEP BEAMS
EDITORS: F. K. KONG 
ORIGINALLY PUBLISHED ON: MAY 1991 
SUBJECTS: CONCRETE & CEMENT; CONCRETE STRUCTURES 
PUBLISHER: ROUTLEDGE, UK 
(7,671 MB)
By F.K.Kong, Routledge, 1998 (304 Pages)


REINFORCED SOIL ENGINEERING ADVANCES IN RESEARCH AND PRACTICE
EDITORS: HOE I. LING;  DOV LESHCHINSKY; FUMIO TATSUOKA 
ORIGINALLY PUBLISHED ON: AUGUST 2003 
SERIES: CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 
SUBJECT: STRUCTURAL ENGINEERING; 
PUBLISHER: ROUTLEDGE, USA 


REPAIR, PROTECTION AND WATERPROOFING OF CONCRETE STRUCTURES 3RD EDITION 
AUTHOR: P. PERKINS 
NO. OF PAGES: 233 
ORIGINALLY PUBLISHED ON: JULY 1997 
SUBJECTS: CONCRETE & CEMENT; CONCRETE STRUCTURES; 
PUBLISHER: ROUTLEDGE, UK 
(13,8MB)
By P. Perkins, Taylor & Francis, 1997 (233 Pages)SAP2000
STEEL/CONCRETE

THE SKETCHUP BOOK V.5
2005/ROSKES


SOIL ENGINEERING: TESTING, DESIGN, AND REMEDIATION
AUTHOR: FU HUA CHEN
PUBLISHER: CRC
PUBLICATION DATE: 1999-09-28
NUMBER OF PAGES: 304
PDF 2,8 MB

STRUCTURAL ANALYSIS
5TH/R.C.HIBBELER/1999

STRUCTURAL ANALYSIS WITH FINITE ELEMENT
HARTMANN, FRIEDEL, KATZ, CASIMIR 
2ND ED., 2007, XII, 598 P. 408 ILLUS., HARDCOVER
ISBN: 978-3-540-49698-4


ADVANCED STRUCTURAL DYNAMICS AND ACTIVE CONTROL OF STRUCTURES
1998/GAWRONSKI
AUTHOR: WODEK K. GAWRONSKI 
PUBLISHER: SPRINGER

STRUCTURAL STEELWORK ANALYSIS AND DESIGN
1998/S.S.RAY
HARDCOVER
592 PAGES
SEPTEMBER 1998, WILEY-BLACKWELL


URBAN DESIGN METHOD AND TECHNIQUE

URBAN DESIGN ORNAMENT AND DECORATION

HANDBOOK OF COMPARATIVE WORLD STEEL STANDARDS
3RD/2004/BRINGAS
PUBLISHER: ASTM | AUTHOR: JOHN E. BRINGAS 
ORDER NUMBER: DS 67B | ISBN: 0-8031-3362-6 
DETAILS: 2004; 682 PAGES; SOFT COVER


MECHANICS OF MATERIALS
2002/ VICTOR E. SAOUMA

FLUID MECHANICS
2ND/2002-1990/KUNDA/COHEN

MAINTENANCE ENGINEERING HANDBOOK
6TH/HIGGINS/MOBLEY/SMITH

MANUAL OF ENGINEERING DRAWING
2ND/SIMMONS/MAQUIRE

MECHANICS OF MATERIALS AND INTERFACE
2001/DESAI

METALS HANDBOOK
DESK EDITION

ARCHITECTS DATA
3RD/ERNST AND PETER NEUFERT/BAICHE/WALLIMAN
English | PDF Ebook | 648 pages | 230 Mb | ISBN-10: 0632057718 | Publisher: Blackwell Publishing Professional


PILE DESIGN AND CONSTRUCTION PRACTICE
4TH/1994/TOMLINSON
(18,130 MB)
by Michael John Tomlinson,Taylor & Francis, 1994 (432 Pages)
ISBN 0419184503


PLANT PROJECT ENGINEERING GUIDEBOOK FOR MECHANICAL AND CIVIL ENGINEER
2002/MORLEY H.SELVER

FOUNDATION ANALYSIS AND DESIGN
5TH/1997/BOWLES
(52,789MB)
By Joseph E. Bowles, McGraw-Hill, 1996 (1024 Pages)
ISBN : 0079122477


CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL

CHEMICAL GROUTING AND SOIL STABILIZATION
3RD/2003/KAROL

COLD-FORMED STEEL DESIGN
3RD/2000/WEI-WEN YU/ NUMBER OF PAGES: 848/ PUBLISHER: WILEY, JOHN & SONS, INCORPORATED
(5,997MB)
By Wei-Wen Yu, Wiley-Interscience, 2000 (848 Pages

CONCRETE BRIDGE ENGINEERING PERFORMANCE AND ADVANCES
By Robert J. Cope, Elsevier Science Pub.Co, 2003 (360 Pages)FLUID MECHANICS, 4TH EDITION
AUTHOR: FRANK M. WHITE
PUBLISHER: MCGRAW-HILL COLLEGE
PUBLICATION DATE: 1998-12

CONSTRUCTION OF BUILDING
7TH/1999/R.BARRY

CONTINUM MECHANICS FOR ENGINEERS
2ND/1999/G.T.MASE/G.E.MASE
DESIGN OF CONCRETE STRUCTURE
13TH/2004/A.H.NILSON

TITLE: STRUCTURAL STEEL DESIGNER’S HANDBOOK, 3RD EDITION, 1999-11
AUTHOR: ROGER L BROCKENBROUGH, FREDERICK S. MERRITT
PUBLISHER: MCGRAW-HILL PROFESSIONAL
PUBLICATION DATE: 1999-11-11
NUMBER OF PAGES: 1208
AVERAGE AMAZON RATING: 3.0

AYSEN SOIL MECHANICS BASIC CONCEPTS AND ENGINEERING APPLICATIONS
DJVU


TITLE: MARKS’ STANDARD HANDBOOK FOR MECHANICAL ENGINEERS
AUTHOR: EUGENE A. AVALLONE/10TH
PUBLISHER: MCGRAW-HILL PROFESSIONAL
PUBLICATION DATE: 1996-06-01
NUMBER OF PAGES: 1792
AVERAGE AMAZON RATING: 4.0

TITLE: HANDBOOK OF CIVIL ENGINEERING CALCULATIONS
AUTHOR: TYLER G. HICKS
PUBLISHER: MCGRAW-HILL PROFESSIONAL
PUBLICATION DATE: 1999-08-31
NUMBER OF PAGES: 800
AVERAGE AMAZON RATING: 3.0
30,826 MB)
By Tyler Gregory Hicks, McGraw-Hill Professional, 1999 (800 Pages)
ISBN : 0070288143


VITOR DIAS DA SILVA, A«MECHANICS AND STRENGTH OF MATERIALS
SPRINGER | ISBN 3540251316 | 2005 YEAR | PDF | 25,81 MB | 529 PAGES


TITLE: STANDARD HANDBOOK FOR CIVIL ENGINEERS (HANDBOOK)
AUTHOR: JONATHAN T. RICKETTS M. KENT LOFTIN FREDERICK S. MERRITT
PUBLISHER: MCGRAW-HILL PROFESSIONAL/5TH
PUBLICATION DATE: 2003-12-29
NUMBER OF PAGES: 1600
AVERAGE AMAZON RATING: 3.5
(13,847 MB)
By Frederick S. Merritt; Jonathan T. Ricketts; M. Kent Loftin, McGraw-Hill, 2003 (1600 Pages)
ISBN : 0071364730


TITLE: STRUCTURAL ANALYSIS (5TH EDITION)
AUTHOR: RUSSELL C. HIBBELER RUSSELL C HIBBELER
PUBLISHER: PRENTICE HALL
PUBLICATION DATE: 2001-12-13
NUMBER OF PAGES: 600
AVERAGE AMAZON RATING: 4.0


ENGINEERING MECHANICS , STATICS
BY J. L. MERIAM,&NBSPL. G. KRAIGE, 
* PUBLISHER: WILEY
* NUMBER OF PAGES: 512
* PUBLICATION DATE: 2001-08-28 
* ISBN / ASIN: 0471406465

STRENGTH OF MATERIALS, PART 1 AND PART 2
BY S. TIMONSHENKO
* PUBLISHER: KRIEGER PUB CO
* NUMBER OF PAGES: 1010
* PUBLICATION DATE: 1983-06-01
* ISBN / ASIN: 0898746213TALL BUILDING STRUCTURES  ANALYSIS AND DESIGN
1991/SMITH/COULL

DGSI(DURHAM GEO SLOPE INDICATOR)
VIBRATION WITH CONTROL
2006/WILEY/D.J.INMAN

STANDARDS SPECIFICATIONS FOR HIGHWAY BRIDGES
16TH/1996/AASHTO

STRUCTURAL DETAILS IN CONCRETE
7,43 MB)
By M. Y. H. Bangash, Blackwell Science Inc, 1992 (272Pages)
ISBN : 063202853X


BASICS OF FOUNDATION DESIGN
2006/FELLENIUS

CIVIL ENGINEERING HYDRAULICS
3RD/1982/FEATHERSTONE/NALLURI

COMPOSITE STRUCTURES OF STEEL AND CONCRETE
2ND/1994/JOHNSON/BUCKBY

ELASTICITY THEORY APPLICATIONS AND NUMERIES
2005/MARTIN H.SADAD

FIDIC
1987

PRACTICAL FOUNDATION ENGINEERING PRACTICE
ROBERT W. DAY, "FOUNDATION ENGINEERING HANDBOOK: DESIGN AND CONSTRUCTION WITH THE 2006 INTERNATIONAL BUILDING CODE"
MCGRAW-HILL PROFESSIONAL ( 2005-11-21) | ISBN: 0071447695 | 930 PAGES | PDF | 25,8 MB


SOIL MECHANICS IN ENGINEERING PRACTICE
3RD/1993/TERZAGHI/PECK/MESRI

STATIC
10TH/HIBBELER

STRENGTHENING OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
J.J.DARBY

FINITE ELEMENT METHOD: A Practical Course
(10,189MB)
By Gui-Rong Liu; S.S. Quek, Elsevier, 2003 (384 Pages)
ISBN : 0750658665VISCOUS FLUID FLOW
2ND/1991/F.M.WHITE

ROARKS FORMULAE FOR STREE AND STRAIN
7TH/2002/W.C.YOUNG/R.G.BUDYNAS

LAND SLIDES
DR.DELWYN/FREDLUND

WIND LOADING OF STRUCTURES
2001/HOLMES

STATIC SOLUTIONS
7TH

MODERN SEWER DESIGN
4TH/1999

CIVIL ENGINEERING FORMULAS POCKET GUIDE
2002/TAYLOR G.HICKS

COMPUTATIONAL ENGINEERING INSTRODUCTION NUMERICAL METHODS
SCHAFER/GERMAN

CONCRETE FORMWORK SYSTEMS
(0,96 MB)
By Awad S. Hanna, CRC Press, 1998 (272 Pages)
ISBN : 0824700724


COMPUTER MODELLING OF CONCRETE METHODS
1999/DEWAR

GEOTECHNICAL MODELLING
2004/WOOD

ROLLER-COMPACTED CONCRETE

EUROCODE GEOTECHNICAL DESIGN

EXCAVATIONS AND STRUCTURAL AND MATERIALS
2006/KEMPFERT/GEBRESELASSIE

FATIQUE OF STRUCTURES AND  MATERIALS
2004/SCHIJVE

TITLE: HANDBOOK OF SOIL ANALYSIS: MINERALOGICAL, ORQANIC AND INORQANIC METHODS
AUTHOR: MARC PANSU JACQUES GAUTHEYROU
PUBLISHER: SPRINGER
PUBLICATION DATE: 2006-06-14
NUMBER OF PAGES: 993DESIGN OF MASONRY STRUCTURES
TAYLOR & FRANCIS | 272 PAGES | ISBN: 0419215603 | JAN. 1997 | PDF | 5MB

PROJECT MANAGEMENT FOR CONSTRUCTION FUNDAMENTAL CONCEPTS
2000/PRENTICE HALL/CHRIS HENDRICKSON

ACI COMMITTEE 318
STRUCTURAL BUILDING CODE

Bridge Engineering:Construction and Maintenance  (Principles and Applications in Engineering)

WAI-FAH CHEN/LIAN DUAN/2000-2003
SEISMIC AND SUBSTRUCTURE EDITION
By Wai-Fah Chen; Lian Duan, CRC Press, 2003 (256 Pages)
Bridge Engineering : Substructure Design
(Principles and Applications in Engineering)
(6,906MB)
By Wai-Fah Chen; Lian Duan, CRC Press, 2003 (272 Pages)

Bridge Engineering : Seismic Design
(Principles and Applications in Engineering)
(58,436MB)
By Wai-Fah Chen; Lian Duan, CRC Press, 2003 (480 Pages)DESIGN OF PRESTRESSED  CONCRETE
1990
GILBERT/MICKLEBOROUGH

ENGINEERING MECHNICS VOLUME 1
2006/SPRINGER/HARTSUIJKER/WELLEMAN


FIRE SAFETY ENGINEERING DESIGN OF STRUCTURES 
2ND/2007/PURKISS

INTERNATIONAL BUILDING CODE 2006

REINFORCED CONCRETE ANALYSIS AND DESIGN
S.S.RAY/1995

REINFORCED CONCRETE DESIGNERS HANDBOOK
10TH/1988/REYNOLDS/STEEDMAN

STEEL DESIGNER MANUAL
6TH/DAVISON/OMENS

SUSTAINABLE BUILDING DESIGN
2005

STRUCTURAL DESIGN SOFTWARE
2002/DANIEL TIAN LI


ENCYCLOPEDIA OF 20-TH CENTURY ARCHITECTURE
2004/SENNOTT

ENCYCLOPEDIA OF TRUSSES

STEELS MICROSTRUCTURES AND PROPERTIES
3RD/2006/BHADESHIA/HONEYCOMBE

UNIFORM BUILDING CODE V.2
1997

BULDING SERVICES HANDBOOK
4TH/2007/FRED HALL/GREENO

HANDBOOK FOR BUILDING HOMES OF EARTH
1981

HIGHWAY ENGINEERING HANDBOOK
2ND/2004/MC-GRAW HILL/BROCKENBROUGH/BOEDECKER

PRINCIPLES OF SOIL AND PLANT WATER
2005/KIRHAM

STATISTICAL ANALYSIS OF EXTREME VALUES
3RD/2007/REISS/THOMAS

STRUCTURAL AS ARCHITECTURE A SOURCE BOOK FOR ARCHITECTS AND STRUCTURAL DESIGN
2005/CHARESON/ARD REW

MANUAL FOR DESIGN OF REINFORCED CONCRETE BUILDING STRUCTURES
1985

THE HANDBOOK OF HIGHWAY ENGINEERING
2006/T.F.FWA

CONCRETE ADMIXERS HANDBOOK
2ND/1995/V.S.RAMACHANDRAN


GEOENVIRONMENTS ENGINEERING
2000/REDDI/INYANG


INCLUSIVE URBAN DESIGN STREETS FOR LIFE
2006/BURTON/MITCHEL

LIGHTING MODERN BUILDING 
2006/DEREK PHILLIPS

NEW HOTELS
2002/BAHAMON

OPEN CHANNELS FLOW
2ND/2008/M.HANIF CHAUDHRY

PROBABILISTIC METHODS IN GEOTECHNICAL ENGINEERING
2007/GRIFFITHS/FENTONSteel Structures: Design and Behavior (4th Edition)
By Charles G. Salmon, John E. Johnson
Publisher: Prentice Hall 
Number Of Pages: 1024 
Publication Date: 1997-01-17 
ISBN-10 / ASIN: 0673997863 
ISBN-13 / EAN: 9780673997869 
Binding: Paperback WEISTEIN CONCISE ENCYCLOPEDIA OF MATHEMATICS
DJVU

CONCISE CALCULUS
DJVU

HANDBOOK OF MATHEMATICS
5TH/SPRINGER
BRONSHTEIN-SEMENDYAYEV-MUSIOL/MUEHLIG

SCHAUMS MATHEMATICAL TABLES
M.R.SPIEGEL/1968

HANDBOOK OF INTEGRAL EQUATIONS
CRC/1998/ANDREI POLYANIU/MANZHIROV

HANDBOOK OF MATHEMATICS FOR ENGINEERS AND SCIENTISTS
2007/ ANDREI POLYANIU/MANZHIROV

ENGLISH GRAMMAR

FUNDAMENTAL OF PHYSICS
HALLIDAY/RESNICK/WALKER


TIME

HANDBOOK OF CHEMISTRY AND PHYSICS
86TH – 87TH/88TH


1001 MATH PROBLEMS
2ND/2004

THE OXFORD DICTIONARY MODERN QUOTATIONS

AMERICAN SPELLING BOOK


504 ABSOLUTELY ESSENTIAL WORDS 
3RD/1988/BARRONS

ENGINEERING MATHEMATICS
4TH/2003/JOHN BIRDS

EAT THAT FROG   /  TIME POWER
BRIAN TRACY

AUTOCAD PROFESSIONAL TIPS TECHNIQUES
2007/SYBEX

AUTOCAD SECRETS EVERY USER SHOULD KNOW
2007/ABBOTT

ADVANCED ENGINEEERING MATHEMATICS 
8TH / SOLUTION MANUAL/ERWIN KREYSZING

MICROSOFT EXEL 2007 ADVANCED REPORT DEVELOPMENT
2007/WILEY/ZAPAWA

FOUNDATION 3DS MAX ARCHITECTURAL VISUALATION
2006/SMITH
ASTM STANDARDS SERIES 

SECTION 01 - IRON AND STEEL PRODUCTS
SECTION 02 - NONFERROUS METAL PRODUCTS
SECTION 03 - METALS TEST METHODS AND ANALYTICAL PROCEDURES
SECTION 04 - CONSTRUCTION
SECTION 05 - PETROLEUM PRODUCTS, LUBRICANTS, AND FOSSIL FUELS
SECTION 06 - PAINTS, RELATED COATINGS, AND AROMATICS
SECTION 07 - TEXTILES
SECTION 08 - PLASTICS
SECTION 09 - RUBBER
SECTION 10 - ELECTRICAL INSULATION AND ELECTRONICS
SECTION 11 - WATER AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
SECTION 12 - NUCLEAR, SOLAR, AND GEOTHERMAL ENERGY
SECTION 13 - MEDICAL DEVICES AND SERVICES
SECTION 14 - GENERAL METHODS AND INSTRUMENTATION
SECTION 15 - GENERAL PRODUCTS, CHEMICAL SPECIALTIES, AND END USE PRODUCTS

VOLUME_04.01_CEMENT__LIME__GYPSUM
Volume 04.02 Concrete and Aggregates
VOLUME_04.03_ROAD_AND_PAVING_MATERIALS__VEHICLE-PAVEMENT_SYSTEMS
VOLUME_04.04_ROOFING_AND_WATERPROOFING
VOLUME_04.05_CHEMICAL   RESISTANT_NONMETALLIC MATERIALS VITRIFIED_CLAY_PIPE__CONCRETE_PIPE_OTHERS
VOLUME_04.06_THERMAL_INSULATION__ENVIRONMENTAL_ACOUSTICS
VOLUME_04.07_BUILDING_SEALS_AND_SEALANTS__FIRE_STANDARDS__DIMENSION_STONE.RAR.HTML
VOLUME_04.08_SOIL_AND_ROCK__I__D_420_-_D_5611
VOLUME_04.09_SOIL_AND_ROCK__II__D_5714_-_LATEST
VOLUME_04.10_WOOD
VOLUME_04.11_BUILDING_CONSTRUCTIONS I E_72_-_E_1670
VOLUME_04.12_BUILDING_CONSTRUCTIONS_ II E_1671 LATEST__PROPERTY_MANAGEMENT_SYSTEMS_OTHERS
VOLUME_04.13_GEOSYNTHETICS
AASHTO Standard Specification for Highway Bridges, 16th Ed
(16,041 MB)
By AASHTO, American Association of State Highway & Trans, 1996 (760 Pages)


نوشته شده توسط: E B | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

knive bushcraft
جمعه 7 دی 1397 12:39 ق.ظ
You acftually make it appear realⅼy easy together with yoսr presentation however I finmd this topіc to be actually one thing that I believe I might never understand.
It soгt of feels too coimplex and extremely vast for me.
I am looқing aheaԀ for youг subseգuent post, I will try to get the grasp of
it!
Buy cialis
جمعه 17 فروردین 1397 09:44 ب.ظ

With thanks, A good amount of data!

cialis in sconto cialis side effects dangers pastillas cialis y alcoho cialis rezeptfrei generic low dose cialis cialis generico postepay cialis reviews calis cialis prices in england cialis mit grapefruitsaft
Cialis 20 mg
جمعه 3 فروردین 1397 07:30 ب.ظ

Amazing facts. Cheers!
cialis side effects dangers cost of cialis per pill cialis preise schweiz cialis generique click here to buy cialis what is cialis prices on cialis 10 mg rezeptfrei cialis apotheke cialis canadian drugs cialis 5 effetti collaterali
Cialis prices
دوشنبه 28 اسفند 1396 01:18 ق.ظ

Thanks! I value it.
cialis pas cher paris online prescriptions cialis canadian cialis brand cialis nl non 5 mg cialis generici order a sample of cialis generic cialis tadalafil compare prices cialis uk only here cialis pills cialis lilly tadalafi
imvu hack
چهارشنبه 16 اسفند 1396 12:17 ق.ظ
سلام از فلوریدا! من در کار خسته شده ام، بنابراین تصمیم گرفتم سایت خود را بر روی آی فون خود را در طول ناهار شکستن.
من عاشق دانش هستی هستم که در اینجا ارائه می دهم و نمی توانم منتظر بمانم وقتی که من به خانه بروم.

من در مورد اینکه وبلاگ شما به چه اندازه سریع است، شگفت زده می شوم
تلفن همراه.. من حتی با استفاده از WIFI، فقط 3G.. به هر حال، سایت شگفت انگیز!
jocuri mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 10:08 ب.ظ
سلام، فقط می خواستم به شما بگویم، من از این پست وبلاگ لذت بردم.
بامزه بود. در حال ارسال پست!
mystic kingdom hack
شنبه 5 اسفند 1396 02:26 ق.ظ
سلام، من فکر می کنم سایت شما ممکن است داشته باشد
مسائل مربوط به سازگاری مرورگر هر زمان که به سایت شما در Safari نگاه می کنم، به نظر می رسد خوب است، اما اگر باز در IE، آن را داشته باشد
برخی مسائل همپوشانی من فقط می خواستم یک سر سریع را به شما ارائه کنم!

علاوه بر این، وب سایت بسیار عالی!
livejasmin credit hack free
جمعه 4 اسفند 1396 10:40 ق.ظ
این وب سایت قطعا اطلاعات و واقعیت هایی را که من در مورد این موضوع می خواستم در اختیار داشتم و نمی دانستم که چه کسی باید بپرسد.
dispensary
پنجشنبه 3 اسفند 1396 07:16 ب.ظ
کدنویسی من در تلاش است تا من را متقاعد کند که از PHP پیروی کند.net.net
من همیشه به خاطر هزینه ها این ایده را دوست داشتم.
اما او هرگز تلاش نمیکند. من از وب سایت های مختلف برای وردپرس استفاده کرده ام
حدود یک سال و من در مورد تغییر به دیگر عصبی هستم
سکو. من چیزهای خوب در مورد blogengine.net شنیده ام. آیا راهی وجود دارد؟
می تواند تمام پست های وردپرس خود را در آن وارد کند؟ هر گونه کمک خواهد شد بسیار قدردانی!
cam4 token hack no survey 2016
جمعه 27 بهمن 1396 07:12 ب.ظ
چرا بینندگان هنوز از این کار برای خواندن روزنامه ها در این جهان تکنولوژیک استفاده می کنند
در وب قابل دسترسی است؟
clash royale cheats
سه شنبه 17 بهمن 1396 05:25 ب.ظ
Heya برای بار اولیه اینجا هستم. من در این هیئت مدیره و من در پیدا کردن آن واقعا مفید است
& آن به من خیلی کمک کرد. من امیدوارم که یک چیز را به عقب برگردانم
کمک به دیگران مانند شما به من کمک کرد
ncis hidden crimes cheats
دوشنبه 2 بهمن 1396 10:21 ب.ظ
سلام دوستداران، مقاله بسیار دلنشین و الهام بخش خوبی در اینجا توضیح دادم، واقعا از اینها لذت می برم.
Estelle
جمعه 17 آذر 1396 04:44 ب.ظ
Very energetic blog, I liked that a lot. Will there be a part 2?
What do you do for a strained Achilles tendon?
یکشنبه 15 مرداد 1396 11:23 ب.ظ
Hello! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?

I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on.
Any suggestions?
Can you have an operation to make you taller?
یکشنبه 15 مرداد 1396 12:47 ق.ظ
I'd like to thank you for the efforts you have put in writing
this website. I'm hoping to see the same high-grade blog posts by you in the future as
well. In truth, your creative writing abilities
has inspired me to get my own blog now ;)
http://biancaaguillard.blogas.lt
چهارشنبه 3 خرداد 1396 03:28 ب.ظ
My spouse and I absolutely love your blog and find the majority of your
post's to be exactly I'm looking for. Do you offer guest writers to write content
for you personally? I wouldn't mind publishing a post or elaborating on a lot of the subjects you write
about here. Again, awesome web log!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر